1

Hãy cho biết nguyên tắc chọn hướng ưu tiên khi chọn tuyến cho đường hầm xuyên núi là gì?

 • A

  Tim hầm chạy song song với đường phương.

 • B

   Tim hầm cắt vuông góc với đường phương.

 • C

  Ưu tiên cho việc chọn vị trí hai cửa hầm.

 • D

   Ưu tiên cho vị trí khống chế của tuyến đường