1

Độ đầy (h/d) lớn nhất cho phép của ống thoát nước thải trong nhà phụ thuộc vào đường kính ống nhưng không nhỏ hơn:

 • A

  0,4.

 • B

  0,5.

 • C

  0,6.

 • D

  0,75.