1

Các công trình hồ chứa nước đều phải có quy trình vận hành đạt được các yêu cầu nào?

 • A

   

  Cấp nước

   

 • B

  Phòng chống lũ cho hồ chứa nước

   

 • C

  Phòng chống lũ cho hạ lưu

   

 • D

  Cả 3 đáp án trên