1

Khi tính ổn định của đập trọng lực trên nền đá, với mặt trượt đi qua mặt tiếp giáp giữa bê tông và đá thì hệ số điều kiện làm việc lấy bằng bao nhiêu?

 • A

   

   1,0

   

 • B

  0,95

   

 • C

  0,90.

   

 • D

  0,75