1

Hãy cho biết có mấy loại mối nối giữa các cấu kiện lắp ghép của vỏ hầm BTCT đường hầm Metro thi công theo công nghệ TBM?

 • A

  1 loại

 • B

  2 loại

 • C

  3 loại

 • D

  4 loại