1

Khi tính ổn định của đập trọng lực trên nền đá, với mặt trượt đi qua vết nứt ở khối nền thì hệ số điều kiện làm việc lấy bằng bao nhiêu?

 • A

   

   0,90

   

 • B

  0,95

   

 • C

  1,0.

   

 • D

  1,05.