1

Hãy chọn giải pháp thoát nước áp dụng cho hầm chui

 • A

  Bằng rãnh thoát nối với hệ thống thoát nước thành phố

 • B

  Bằng giếng tụ và trạm bơm.

 • C

  Bằng giếng khoan thu nước

 • D

  Bằng máy bơm tự động lắp trực tiếp vào rãnh dọc