1

Vị trí hợp lý của tường răng chống thấm cho nền đập đất đồng chất được xác định như thế nào?

 • A

   

  Tại tim đập.

   

 • B

  Cách chân đập thượng lưu từ 1/2 đến 1/3 bề rộng đáy đập.

   

 • C

  Cách chân đập thượng lưu từ 1/3 đến 1/4 bề rộng đáy đập.

   

 • D

  Sát chân đập thượng lưu.