1

Độ dốc dọc trong hầm đường bộ tối đa là bao nhiêu?

 • A

  5%

 • B

  4%

 • C

  3%

 • D

  2%