1

Sân phủ thượng lưu để chống thấm cho nền bồi tích của đập đất nên áp dụng khi nào?

 • A

   

  Nền bồi tích dày.

   

 • B

  Có sẵn đất chống thấm thích hợp ở gần vị trí đập.

   

 • C

  Cả a và b, áp dụng với đập vừa và thấp.

   

 • D

  Cả a và b.