1

Tầu Feeder là loại tầu:

 • A

  Gom container chạy trên các tuyến ven biển với khoảng cách ngắn

 • B

   Pha sông biển

 • C

  Đi trong kênh

 • D

  Đi trong song