1

Trước khi về ga giả sử cần thiết kế 3 đường cong liên tiếp, hãy chỉ ra tập hợp bán kính đường cong nào là hợp lý nhất?

 • A

  1000 – 800 – 600 m – Ga

 • B

   800 – 800 – 800 m – Ga

 • C

  600 – 800 – 1000 m – Ga

 • D

  1000 – 600 – 800 m – Ga