1

Sự khác nhau giữa các loại neo đá sử dụng để chống đỡ đường hang trong đường hầm thi công theo phương pháp mỏ truyền thống và đường hầm thi công theo phương pháp công nghệ NATM?

 • A

  Khác nhau về cấu tạo.

 • B

  Khác nhau về sơ đồ làm việc.

 • C

  Khác nhau về tuổi thọ.

 • D

  Khác nhau về vai trò của kết cấu.