1

Nếu chiều cao mặt bằng thi công xây dựng từ 60 đến 100m thì sai số trung phương xác định độ cao trên mặt bằng thi công xây dựng so với mặt bằng gốc là bao nhiêu?

 • A

  3 mm

   

 • B

  4 mm

   

 • C

  5 mm

   

 • D

  6 mm