1

Khi thiết kế sửa chữa, phục hồi, nâng cấp và mở rộng công trình thủy lợi phải đáp ứng thêm các yêu cầu nào?

 • A

   

  Xác định rõ mục tiêu sửa chữa, phục hồi, nâng cấp, mở rộng công trình

   

 • B

  Không được gây ra những ảnh hưởng bất lợi quá mức cho các hộ đang dùng nước

   

 • C

  Đánh giá đúng chất lượng, tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị, nền và

  công trình

   

 • D

  Cả 3 đáp án trên