1

Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh cho phép giải quyết các nhiệm vụ gì của công tác khảo sát địa chất công trình:

 • A

  Phân chia địa tầng và đánh giá được mức độ đồng nhất của đất đá

   

 • B

  Xác định được độ chặt của đất loại cát

   

 • C

  Xác định một số đặc trưng cơ lý của đất và kết hợp với tài liệu khác để phân loại đất, sử dụng để thiết kế móng nông và xác định sức chịu tải của cọc

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c.