1

Khi có làm tường chắn sóng thì cao trình đỉnh phần đắp của đập phải lấy cao hơn bao nhiêu so với mực nước lũ thiết kế?

 • A

   

   0,1 m.

   

 • B

  0,2 m.

   

 • C

  0,3 m.

   

 • D

   0,4 m.