1

Trong điều kiện địa chất bình thường, chiều dày của lớp bê tông vỏ hầm thi công theo phương pháp công nghệ NATM được lựa chọn dựa trên căn cứ nào?

 • A

  Theo yêu cầu cấu tạo

 • B

  Theo yêu cầu chịu lực

 • C

  Theo cấu tạo, có kiểm toán đảm bảo yêu cầu chịu lực.

 • D

  Theo công thức kinh nghiệm