1

Để tính độ võng và độ vồng của dầm bê tông chịu uốn, độ cứng của dầm được xem xét như thế nào?

 • A

  Độ cứng của của tiết diện nguyên: EcIg

   

 • B

  Độ cứng của tiết diện tính đổi:EcItd

   

 • C

  Độ cứng của tiết diện nguyên không đàn hồi: 0,85EcIg

   

 • D

  Độ cứng của mặt cắt có hiệu: EcIe (trong đó Ie ≤ Ig)