1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào?

 • A

  Thiết kế cơ sở

 • B

  Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định

 • C

  Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt

 • D

  Một trong phương án a, b hoặc c