1

Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì độ dốc dọc tối đa của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cao tốc, cận cao tốc, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đường sắt khổ 1435 mm là bao nhiêu?

 • A

  30 – 25 – 12 – 18 – 25 (‰)

 • B

  25 – 30 – 12 – 25 – 30 (‰)

 • C

  25 – 25 – 12 – 18 – 25 (‰)

 • D

  30 – 30 – 18 – 25 – 30 (‰)