1

Khi chọn phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình cần

phải đáp ứng được các yêu cầu chủ yếu nào:

 • A

  Năng suất khoan cao, hao phí vật tư ít và tiến độ nhanh; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động

   

 • B

  Đạt tiến độ nhanh, năng suất khoan cao, chi phí vật tư thấp; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

   

 • C

  Xác định chính xác địa tầng, lấy được các loại mẫu và cho phép thí

  nghiệm trong hố khoan

   

 • D

  Phương án a và c