1

Trong trường hợp địa hình khó khăn, bán kính đường cong nằm trên đường chính tuyến đường sắt đô thị (loại MRT) không nhỏ hơn:

 • A

  200 m

 • B

  160 m

 • C

  100 m

 • D

  Bán kính cấu tạo của đầu máy toa xe thông qua đường cong