1

Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?

 • A

  Hợp đồng trọn gói

 • B

  Hợp đồng theo đơn giá cố định

 • C

  Hợp đồng theo thời gian

 • D

  Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm