1

Chiều rộng mặt nền đường tối thiểu của chính tuyến của đường sắt đô thị trong khu đoạn cầu cao là bao nhiêu?

 • A

  2,75 m

 • B

   2,8 m

 • C

   3,1 m

 • D

   3,5 m