1

Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?

 • A

  Hợp đồng trọn gói

 • B

  Hợp đồng theo đơn giá

 • C

  Hợp đồng theo thời gian

 • D

  Hợp đồng theo đơn giá cố định