1

Chiều rộng mặt nền đường của chính tuyến của đường sắt đô thị trong khu đoạn đường đắp, đường đào tiêu chuẩn là bao nhiêu?

 • A

  2,8 m

 • B

  3,1 m

 • C

  3,5 m

 • D

  4,0 m