1

Khi nào thì có thể thiết kế kết hợp hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy trong công trình?

 • A

  Khi thỏa mãn các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt hiện hành.

 • B

  Khi thỏa mãn các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy hiện hành.

 • C

   Khi thỏa mãn các yêu cầu về tiêu chuẩn PCCC và tiêu chuẩn về cấp nước sinh hoạt hiện hành.

 • D

  Không thể thiết kế kết hợp hai hệ thống này.