1

Khi thiết kế xây dựng công trình thủy lợi dạng khối lớn phải xem xét phân bổ hợp lý vật liệu trong thân công trình, phù hợp với trạng thái nào?

 •  

  Trạng thái dẻo chảy, biến dạng, yêu cầu chống thấm

   

 • Trạng thái ứng suất, biến dạng, yêu cầu chống thấm

   

 • Trạng thái ứng suất, phân bố nhiệt, yêu cầu chống thấm

   

 • Trạng thái ứng suất, biến dạng, phân bố nhiệt