1

Trong điều kiện địa hình khó khăn, độ dốc tối đa của đường chính tuyến đường sắt đô thị loại MRT không được vượt quá giá trị nào?

 • A

  38‰

 • B

  40‰

 • C

  45‰

 • D

  50‰