1

Độ ẩm giới hạn dẻo của đất loại sét có kết cấu bị phá hủy là độ ẩm của đất khi chuyển trạng thái từ:

 • A

  Cứng sang nửa cứng

   

 • B

  Dẻo cứng sang chảy

   

 • C

  Cứng sang dẻo

   

 • D

  Dẻo sang dẻo mềm