1

Trong điều kiện thông thường, độ dốc tối đa của đường chính tuyến đường sắt đô thị loại MRT là giá trị nào?

 • A

  25‰

 • B

  30‰

 • C

  35‰

 • D

  45‰