1

Hệ số kiên cố theo Prô-tô-đia- cô- nốp fkp được sử dụng trong ngành xây dựng đường hầm như thế nào?

 • A

  Chỉ sử dụng trong phương pháp mỏ truyền thống.

 • B

  Sử dụng để chọn vị trí cửa hầm và khoảng cách giữa hai hầm đơn song song.

 • C

  Chỉ sử dụng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN4527-88.

 • D

  Khi phương pháp công nghệ NATM trở thành phổ biến không nên quan tâm đến khái niệm này nữa.