1

Tại sao khi lấy mẫu nguyên trạng để thí nghiệm người ta lại phải quy định kích thước đường kính tối thiểu và chiều dài của mẫu:

 • A

  Để thuận tiện cho công tác lấy mẫu, thí nghiệm và vận chuyển

   

 • B

  Tránh làm ảnh hưởng đến mẫu đất thí nghiệm bên trong, phù hợp với đường kính của thiết bị thí nghiệm

   

 • C

  Đủ khối lượng mẫu để thí nghiệm tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu

   

 • D

  Phương án b và c