1

Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?

 • A

  Chủ đầu tư xây dựng công trình

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 • C

  Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

 • D

  Cả 3 phương án trên đầu đúng