1

Để đảm bảo an toàn xe chạy thì tại những vị trí nền đường đắp cao lớn hơn giá trị quy định, đường dẫn lên cầu, cầu cạn… phải bố trí lan can phòng hộ. Theo quy định chiều cao bao nhiêu phải bố trí lan can phòng hộ?

 • A

  Khi chiều cao hơn 2,0 m

 • B

   Khi chiều cao hơn 3,0 m

 • C

   Khi chiều cao hơn 4,0 m

 • D

  Khi chiều cao hơn 5,0 m