1

Khoảng cao đều của bản đồ địa hình được xác định dựa vào các yếu tố sau:

 • A

  Yêu cầu thiết kế và đặc điểm công trình.

   

 • B

  Độ chính xác cần thiết về độ cao và độ dốc của công trình.

   

 • C

  Mức độ phức tạp và độ dốc của địa hình.

   

 • D

  Tất cả các phương án nêu