1

Nếu sử dụng hệ tọa độ quốc gia thì kinh tuyến trục được chọn sao cho biến dạng chiều dài cạnh không vượt quá:

 • A

  1/25 000

   

 • B

  1/50 000

   

 • C

  1/70 000

   

 • D

  1/100 000