1

Khi thiết kế khầu độ cầu phải căn cứ vào lưu lượng được tính toán với tần suất quy định tùy vào loại cầu. Với cầu lớn, cầu trung tần suất tính toán là bao nhiêu?

 • A

  Tần suất 1%

 • B

  Tần suất 2%

 • C

  Tần suất 4%

 • D

  Tần suất 5%