1

Khi chiều dài cống thoát nước qua nền đường sắt từ 10 – 20 m thì đường kính tối thiểu của cống phải là bao nhiêu?

 • A

  0,50 m

 • B

   0,75 m

 • C

   1,00 m

 • D

   Tùy theo vị trí vả điều kiện cụ thể để quyết định đường kính nhỏ nhất