1

Các lưới thủy chuẩn đo độ lún công trình có thể được bình sai

theo phương pháp nào:

 • A

  Bình sai điều kiện

   

 • B

  Bình sai gián tiếp

   

 • C

  Bình sai theo phương pháp Popov

   

 • D

  Một trong các phương pháp trên