1

Việc phân tích thành phần hạt bằng sàng ướt được thực hiện đối với đất có tính dính (có chứa đáng kể các hạt bụi và sét) khi hạt đất có kích thước:

 • A

  Lớn hơn 0,1 mm

   

 • B

  Lớn hơn 0,5 mm

   

 • C

  Lớn hơn 1,0 mm

   

 • D

  Lớn hơn 0,25 mm