1

Sức kháng của bu lông cường độ cao trong liên kết thép được xét như thế nào?

 • A

  Tính theo sức kháng cắt

 • B

  Tính theo sức kháng trượt do ma sát

 • C

   Tính theo sức kháng kéo

 • D

  Tính theo sức kháng ép mặt.