1

Đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học ở cấp nào thì chiều cao của tia ngắm phải cách mặt đất tối thiểu 0.3m:

 • A

  I

   

 • B

  II

   

 • C

  III

   

 • D

  IV