1

Khi thiết kế đập đất từ cấp II trở lên, chiều sâu màn phụt chống thấm trong nền đá nứt nẻ mạnh được quy định như thế nào?

 • A

   

  Đến độ sâu có lượng mất nước từ 3Lu đến 5Lu, cộng thêm 5m.

   

 • B

  Không vượt quá 0,5H (H- đầu nước tại mặt cắt đang xét).

   

 • C

  Theo a, nhưng không vượt quá 1H.

   

 • D

  Cả a và b.