1

Độ sâu chôn ống nhỏ nhất đối với tất cả các loại đường kính ống (tính từ cao độ mặt đường đến đỉnh ống) tại khu vực có xe cơ giới qua lại?

 • A

   

  0,3 m

   

 • B

  0,5 m

   

 • C

  0,7 m

   

 • D

  0,9 m