1

Khi thiết kế xây dựng công trình cấp nào thì phải tiến hành một số nghiên cứu thực nghiệm?

 • A

  Cấp đặc biệt

   

 • B

  Cấp đặc biệt và cấp I

   

 • C

  Cấp I

   

 • D

  Cấp II