1

Khi thiết kế mặt đường bê tông nhựa, phải kiểm tra cường độ kéo uốn lớp bê tông nhựa, vị trí kiểm tra là đâu trong các phương án sau ?

 • A

  Kiểm tra tại mặt trên lớp bê tông nhựa

   

 • B

  Kiểm tra tại vị trí giữa lớp bê tông nhựa

   

 • C

  Kiểm tra tại vị trí 2/3 từ mặt bê tông nhựa

   

 • D

  Kiểm tra tại vị trí đáy lớp bê tông nhựa