1

Khi xác định chiều sâu các công trình thăm dò thì người ta phải dựa vào những yếu tố nào:

 • A

  Mục đích tiến hành công tác thăm dò

   

 • B

  Quy mô tải trọng và tầm quan trọng của công trình

   

 • C

  Đặc điểm cấu trúc địa chất

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c và chọn điều kiện an toàn chung cho công trình