1

Đối với đường sắt khổ đường 1000 mm thì bán kính đường cong nằm tối thiểu trong ga tương ứng là bao nhiêu khi thiết kế ga ở vùng đồng bằng và miền núi?

 • A

  Ở vùng đồng bằng là 300 m, ở vùng núi là 250 m

 • B

  Ở vùng đồng bằng là 400 m, ở vùng núi là 300 m

 • C

  Ở vùng đồng bằng là 500 m, ở vùng núi là 450 m

 • D

  Ở vùng đồng bằng là 600 m, ở vùng núi là 500 m